Central Nervous Syatem medicines

داروهای سیستم اعصاب مرکزی

ليتيرام 300 (ليتيوم) ليتيرام 300 (ليتيوم)
ليتيرام 300 (ليتيوم)

اين دارو برای بيماری فعلی شما تجويز گرديده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و يا توصيه آن به ديگران خودداريی نماييد .

کاربارام 200 کاربارام 200
کاربارام 200

سیتالورامین 20 (سیتالوپرام 20) سیتالورامین 20 (سیتالوپرام 20)
سیتالورامین 20 (سیتالوپرام 20)

اين دارو برای بيماری فعلی شما تجويز گرديده است ، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و يا توصيه آن به ديگران خودداری نماييد.

كلرودياز پوكسايد 5 كلرودياز پوكسايد 5
كلرودياز پوكسايد 5

کلروديازپوكسايد 5 : 10 بليستر 10 عددی درجعبه مقوائی به همراه بروشور .

پرگابالین 150 پرگابالین 150
پرگابالین 150

پرگابالين به صورت كپسولهاي حاوي 75 و 150 ميلي گرم ماده موثره توسط شركت داروسازي راموفارمين توليد مي شود. كپسولهاي 75 ميلي گرمي به رنگ نارنجي – سفيد مي باشند . هر 10 كپسول درون يك بليستر و هر 5 بليستر به همراه يك بروشور درون يك جعبه قرار مي گيرند. كپسولهاي 150 ميلي گرمي نيز به رنگ سفيد – سفيد مي باشند . هر 10 كپسول درون يك بليستر و هر 5 بليستر به همراه يك بروشور درون يك جعبه مقوايي قرار مي گيرند

دولكستين 30 دولكستين 30
دولكستين 30

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید. دسته داروئی: ضد افسردگی – ضد درد عصبی بسته بندي : دارو در 3 بليستر 10 عددي بسته بندي مي شود

دولكستين 60 دولكستين 60
دولكستين 60

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید. دسته داروئی: ضد افسردگی – ضد درد عصبی بسته بندي : دارو در 3 بليستر 10 عددي بسته بندي مي شود

دوکسپین 25 دوکسپین 25
دوکسپین 25

كپسول دوكسپين 25 ميلی گرم ، بصورت بليسترهای 10 عددی درجعبه های 30 عددی توسط كارخانه داروسازی راموفارمين تهيه وعرضه ميگردد.

گاباپنتین 100 گاباپنتین 100
گاباپنتین 100

هرجعبه محتوی 10 بيلستر، 10 عددی كپسول گاباپنتين 100 ميلی گرمی می باشد.

افزودن ماژول جدید
0%