Oral solution

Oral solution

Calciram Calciram
Calciram

كمك به سلامت استخوانها

Cetrizine Cetrizine
Cetrizine

اين دارو برای بيماری فعلی شما تجويز گرديده است ، لذا از مصرف آن درموارد مشابه و يا توصيه آن به ديگران خودداری نمائيد.

Pseudoephedrine Pseudoephedrine
Pseudoephedrine

دارودرشيشه داروئی قهوه ای رنگ 60 ميلی ليتری با در پليفر پروف بسته بندی ميگردد.

Pectoramin Pectoramin
Pectoramin

ضد سرفه ، خلط آور ، آنتی هيستامينيك ، اين دارو برای بيماری فعلی شما تجويز گرديده است ، لذا از مصرف آن درموارد مشابه يا توصيه آن به ديگران خودداری نمائيد.

Ketram Ketram
Ketram

اين دارو برای بيماريی فعلی شما تجويز شده است ، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و يا توصيه مصرف آن به ديگران خودداری نمائيد.

Acetaminophen Acetaminophen
Acetaminophen

ضد درد - ضد تب

Lactulose Lactulose
Lactulose

دارو در شيشه دارویی قهوه ای رنگ 240 ميلی ليتری با در پيلفرپروف بسته بندی ميگردد.

Pediatric gripe Pediatric gripe
Pediatric gripe

درصورت سابقه حساسيت به دارو، آنتی هيستامين ها يا تركيبات سمپاتوميمتيك با پزشك خود مشورت كنيد.

Diphenhydramine Compound Diphenhydramine Compound
Diphenhydramine Compound

دارو در شيشة دارويي قهوه اي رنگ 60 ميلي ليتري با درب پيلفرپروف بسته بندي مي گردد.

Cetirizine Cetirizine
Cetirizine

دارو در شيشة داروئي قهوه اي رنگ 60 ميلي ليتر با درب پيلفرپروف بسته بندي ميگردد. دارو در بليسترهاي 10 عددي ، بسته بندي مي شود.

Bromhexine Bromhexine
Bromhexine

مصرف اين دارو ممكن است باعث بروز عوارض گوارشي ، سردرد ، گيجي ، تعريق و راش پوستي گردد ، در صورت مصرف اضافي بيش از مقدار تعيين شده بيمار را به بيمارستان منتقل سازيد.

افزودن ماژول جدید
0%